Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.04.2011 20:40:57 

Rádio pro lidi na duchovní cestě

Autorské rádio, přinášející informace, přednášky, dialogy, hudbu
Multikulturní rádio, podporující sbližování názorů, porozumění a nalézání podstaty a možných nových řešení, dialog, právo a ochranu Země
 

                                                                Další možnosti spuštění: nebo nebo ( NÁPOVĚDA)

Rádio Místo setkávání (rádio MISE) je rádio pro lidi na duchovní cestě.

Rádio poskytuje prostor a podporu všem, kteří se chtějí setkávat a rozvíjet porozumění, vnitřní moudrost a mír.

Rádio MISE vysílá z Místa setkávání – bývalé (nyní upravované) hájovny v Zákolanech poblíž Budče, místa nejstarší školy na našem území a podle tradice kdysi i místa setkávání Keltů a Slovanů: místa, které by rádo napomohlo návratu míru a udržovalo jedno z mnoha ohnisek Světla na Zemi.

Záměrem rádia je zejména:

- podporovat české autory a původní příspěvky,
- vysílat duchovní, etnickou a klasickou hudbu,
- informovat o programech a projektech Místa setkávání a aktivitách dalších center, níst pořádajících semináře,škol a univerzit,
- přinášet rozhovory a kvalitní přednášky z různých oblastí vztahujících se k osobnostnímu a duchovnímu růstu,


tedy – podporovat osobní a duchovní růst a porozumění, a poskytovat dostatek prostoru pro

- rozhovory, záznamy přednášek a dílčí semináře, u nichž to jejich povaha připouští,
- pořady věnované dětem,
- pozornost Zemi a její ochraně a období, kterým prochází a trvale udržitelnému rozvoji ve všech oblastech života,
- nevládní organizace zabývajících se otázkami ochrany životního prostředí a lidských práv, osobnosti i skupiny,
- nekonvenční medicínu a alternativní metody léčení a jejich situaci u nás a ve světě a situaci v legislativě v této oblasti,
- vytváření holistického náhledu a pojetí všech oborů lidské činnosti, zejména obnovy původního pojetí práva jako toho, co je správné a spravedlivé:
spravedlnosti, pravdy a řádu,
- nadnáboženský dialog, meditace, chvíle sdílení,
- harmonii, vnitřní krásu a posvátné role nejenom v našich kulturách,
- dialogy souzvuku a moudrost dávných kultur.

Program rádia je strukturován do ranního, dopoledního, odpoledního, večerního a nočního bloku. Aktuální program vysílání najdete na webových stránkách rádia.

V ranním bloku budou zaznívat meditace a hudba. Dopolední blok bude věnován především problematice Země, ochrany životního prostředí a lidských práv. Odpolední vysíláni bude věnováno esoterním disciplínám (přednáškám a rozhovorům z dané oblasti, tématickým pořadům). Podvečer bude patřit dětem, kterým bychom rádi nabídli ty nejkrásnější a nejlaskavější pohádky a příběhy, ale někdy i jednoduché meditace. Večerní a noční vysílání duchovním cestám, nadnáboženskému dialogu, společným meditacím, recitaci manter a čtení posvátných textů.

Do skladby pořadů i jejich tvorby se můžete zapojit i Vy: svými nápady, podněty, ale i přímou spoluprací: hledáme dobrovolné spolupracovníky.

Těšíme se na všechny Vaše nápady, podněty i inspiraci, stejně jako na spolupráci s Vámi a Vaše odezvy. 


Lenka Marečková
www.mistosetkavani.cz
prostor@mistosetkavani.cz
+420 721 807 244


V Praze a Zákolanech dne 12. 11. 2007


TOPlist